TATRAweb

ZNAČENÍ PODVOZKŮ


T 815 - 7T5R21.42ZA 4x4.1R

Druh vozidla
R Podvozek nebo úplné vozidlo
N Návěsový tahač
B Podvozek bez kabiny
S Vozidlo kategorie Pracovní stroj
T Vozidlo kategorie Traktor

Použité materiály: TATRA TRUCKS a.s., www.tatra.cz
2014 - 2022 TATRAweb
Fotografie a kresby jsou duševním vlastnictvím autorů a jejich šíření a použití je možné jen s jejich souhlasem.
Thanks: Multiflex32, LIGHTBOX, SLIMBOX